Ventileringsschema - mars/april 2020

Nedan finns ventileringschema. Vi kommer att ha redovisningarna digitalt på Zoom.

Torsdag  26:e mars
Tid Titel Författare Opponent Examinator
15.15-16.45 Development of Training Material for a Process Analysis Tool in Paper Industry Sara Kristoffersson Alexandra Johansson Anna-Karin Högfeldt
Torsdag 2:a april, Zoom
13.00-14.30 En jämförelse av best practice inom mjukvaruutvecklingsindustrins designsystem Niclas Lundh, Felix Wahlgren Sara Kristoffersson Arnold Pears

Feedback News