Ventileringsschema - September 2020

Nedan finns ventileringschema (OBS-ändrad tid!) Zoom-länk https://kth-se.zoom.us/my/hrastinski.

Torsdag  17 september
Tid Titel Författare Opponent Examinator
13.00-14.15 Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolans digitala lärandemiljö Anders Wallin Claes Hällström Stefan Hrastinsky

Teacher Stefan Stenbom created page 7 May 2018

Teacher Stefan Stenbom changed the permissions 8 May 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News