Ventileringsschema hösten 2020- 18:e januari

Välkomna på digital ventilering! Alla rapporter finns på Canvassidan "LT200X HT20-1".

18/1 

Zoom-länk

Respondent

Titel

Opponent

Examinator

Handledare

9.45-11.00 https://kth-se.zoom.us/j/7158705036 ARMIN MASSOUMZADEH

Ett introduktionsmaterial för gymnasielärare i matematik i deras strävan att effektivisera kommunikationen med elever med autismspektrumtillstånd

ELISABET LÖVKVIST Anna-Karin Högfeldt Susanne Engström, Elin Ottergren
11.15-12.30

https://kth-se.zoom.us/my/stefanstenbom

ELISABET LÖVKVIST Validiteten i underläge Matematiklärares syn på bedömning i högre utbildning ARMIN MASSOUMZADEH Stefan Stenbom Fredrik Enoksson, Ida Naimi-Akbar
Feedback News