Ventileringsschema Våren 2020: 18-20 maj

 Alla ventileringarna sker digitalt med Zoom. Aktuell länk finns bredvid varje pass i tabellerna nedan.

Alla exjobbsrapporter finns tillgängliga på Canvas.

Ventilering 18/5- Session A

Tid Zoom-länk Titel Respondent(er) Opponent(er) Examinator Handledare 
8.30-9.45 https://kth-se.zoom.us/j/62035608623 Automatic feedback on learning progress Kristoffer Brown, Johannes Thessén Andreas Olausson, Stefanus Louca Linda Barman Fredrik Enoksson, Eva Hartell
11.30-12.45 https://kth-se.zoom.us/j/69873636339 The Development of a Learning Package Krister Pehrsson, Edvin Carlson Anna Söderling, Julia Engström Susanne Engström Helena Lennholm, Jon-Erik Dahlin
14.15-15.30 https://kth-se.zoom.us/j/65357468594 ECOLOGICAL SUSTAINABILITY DEVELOPMENT POTENTIALFOR CLOUD SOLUTIONS Anna Söderling, Julia Engström Krister Pehrsson, Edvin Carlson Kristina Andersson Linda Barman, Susanne Engström
15.45-17.00 https://kth-se.zoom.us/j/65357468594 Reviewing Code ReviewDefining and developing High-level Conceptual Code Review at a financial technology company Andreas Olausson, Stefanus Louca Kristoffer Brown, Johannes Thessén Kristina Andersson Linda Kann, Birgit Fahrman

Ventilering 18/5- Session B

Tid Zoom-länk Titel Respondent(er) Opponent(er) Examinator Handledare 
8.30-9.45 https://kth-se.zoom.us/j/65157032858 Godkänt betyg i matematik 2b. Utveckling av ett utbildningsmaterial för att eleven ska klara nationella provet Furkan Kocak Hampus Eriksson Tanja Kramer Nymark Cecilia Kozma, Stefan Åminneborg
11.30-12.45 https://kth-se.zoom.us/j/68750445644 Järnkoll ett projekt för gymnasielärarna i samverkan med Jernkontoret? Miranda Toma Simon Fry Eggers, Edvin Keller Cecilia Kozma Tanja Kramer Nymark, Lena Geijer

Ventilering 19/5

Tid Zoom-länk Titel Respondent(er) Opponent(er) Examinator Handledare 
8.30-9.45 https://kth-se.zoom.us/j/5798685959 Animationer i kemiundervisningen. Ett vägledande material för användning av animationer i kemiundervisningen i gymnasieskolan Emma Perhult, Matthias Hultin Evelina Bergman Laurén Helena Lennholm Carl-Johan Rundgren, Linda Kann, Åsa Emmer
10.00-11.15 https://kth-se.zoom.us/j/61302674689 Screening of ligand binding behavior using a high-throughput method and development of guidelines for a learning material Oscar Kornher Emma Perhult, Matthias Hultin Annica Gullberg Åsa Emmer, Helena Lennholm
11.30-12.45 https://kth-se.zoom.us/j/61302674689 Att bedöma helheten. En studie om ämnesövergripande projekt ochbedömning inom de naturvetenskapliga ämnena på gymnasiet Evelina Bergman Laurén Oscar Kornher Annica Gullberg Helena Lennholm

Ventilering 20/5

Tid Zoom-länk Titel Respondent(er) Opponent(er) Examinator Handledare 
8.30-9.45 https://kth-se.zoom.us/j/62099405968 Programmering i matematikämnet på gymnasiet Hampus Eriksson Furkan Kocak Arnold Pears Ida Naimi Akbar, Helena Isaksson Persson
11.30-12.45 https://kth-se.zoom.us/j/64670213597 Vad kännetecknar en god övning i kursen envariabelanalys (SF1625) Simon Fry Eggers, Edvin Keller Miranda Toma Anna-Karin Högfeldt Mikael Cronhjort

 

Feedback News