Bra poäng av dem som undrade om 4-5 sidor är lämpligt givet kursens början. Helt ok att hålla kortare.

Men använd koncepten för att identifera företagets grundläggande situation (med 4v, perf objectives etc), samt lite om hur implikationer av olika strategiska ansatser (dvs om marknadsbaserad, kompetensbaserad) och vart värdet i företaget finns samt rimligt fokus.