Kontrollskrivning

Time: Thursday 8 April 2021 at 08:00 - 10:00 2021-04-08T08:00:00 2021-04-08T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2021

Location: Digital

Activity: Test

Teachers: Anna Jerbrant (annsjo)

Student groups: CDEPR_INE_3, CINTE_3, CITEH_3, CMAST_AEE_3, CMAST_FOR_3, CMAST_INE_3, CMAST_IPDE_3, CMAST_IPUB_3, CMAST_IPUC_3, CMAST_MRS_3, CMAST_MTH_3, CMAST_NEE_3, CMAST_PRM_3, CMAST_SUE_3, CMAST_SUT_3, CMAST_TEMA_3, CMAST_TEMB_3, CMAST_TEMC_3, CMATD_INE_3, CMATD_MMM_3, CMATD_MRS_3, CMATD_NEE_3, CMATD_NTE_3, CMATD_PRM_3, CMATD_SUE_3, CMATD_TEMB_3, CMATD_TMV_3, CMETE_3, KUAUT_2, KUIUT_2

Details (TimeEdit): Omtentatillfälle KON5 & KON6

Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 16 November 2020

['CMAST_IPUBTD_SUE_3', 'CMATD_INEST_IPUC_3', 'CMATD_MRS_3ST_TEMA_3', 'KUIUT_2', 'CMATD_TEMBPRM_3', 'CDEPR_INEMAST_SUT_3', 'CMAST_AETE_3', 'CMAST_INPDE_3', 'CMAST_SUTMTH_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'CMATD_NEEST_FOR_3', 'CMAST_TEMASUE_3', 'CMAST_PRMDEPR_INE_3', 'CMAST_IPUCTD_TEMB_3', 'CMATD_NTEE_3', 'CMATD_TMVINE_3', 'KUAUT_2CMAST_AEE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMAST_TEMBPRM_3', 'CMAST_FORTD_MMM_3', 'CMAST_TEMCB_3', 'CMATD_PRMMRS_3', 'CMAST_IPDE_3KUAUT_2', 'CINTE_3', 'CITEHMAST_NEE_3', 'CMEITEH_3', 'CMATD_SUST_INE_3', 'CMAST_SUETD_TMV_3', 'CMATD_MMMST_TEMC_3', 'CMASTD_NETE_3', 'KUIUT_2']

Scheduling staff edited 17 November 2020

['CMATD_SUEST_IPUB_3', 'CMAST_IPUCTD_INE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'KUIUT_2TD_MRS_3', 'CMATD_PRMTEMB_3', 'CMAST_SUTDEPR_INE_3', 'CMAST_AETE_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_MTHSUT_3', 'CMAST_IPUBMTH_3', 'CMAST_FORTD_NEE_3', 'CMAST_SUETEMA_3', 'CDEPR_INEMAST_PRM_3', 'CMATD_TEMBST_IPUC_3', 'CMATD_NETE_3', 'CMATD_INETMV_3', 'CMAST_AEE_3KUAUT_2', 'CMAST_MRS_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CMATD_MMMST_FOR_3', 'CMAST_TEMBC_3', 'CMATD_MRSPRM_3', 'KUAUT_2CMAST_IPDE_3', 'CINTE_3', 'CMAST_NEEITEH_3', 'CIMETEH_3', 'CMAST_INTD_SUE_3', 'CMATD_TMVST_SUE_3', 'CMAST_TEMCTD_MMM_3', 'CMASTD_NTEE_3', 'KUIUT_2']

Scheduling staff edited 20 November 2020

['CMAST_IPUB_3', 'CMATD_INEC_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMC_3', 'CMAST_AEEMTH_3', 'CMAST_INTE_3', 'CMAST_SUTPRM_3', 'CMAST_MTHTD_PRM_3', 'CMATD_INEE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMAST_PRTD_MMM_3', 'CMAST_IPUCTD_SUE_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMATD_TMV_3ST_SUT_3', 'KUIUT_2', 'KUAUT_2', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_FORTD_MRS_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMCA_3', 'CMATD_PRMST_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CINTMAST_AEE_3', 'CIMETEH_3', 'CMETEAST_FOR_3', 'CMATD_SUST_NEE_3', 'CMAST_SUETD_TMV_3', 'CMATD_MMMNEE_3', 'CMAST_NEE_3', 'KUIUT_2TD_TEMB_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMATD_NTE_3']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['CMAST_IPUCTD_TMV_3', 'CMAST_MRSAEE_3', 'CMAST_TEMBIPUC_3', 'CMAST_TEMCTD_INE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CINTERS_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMATD_PRMSUE_3', 'CMATD_INTE_3', 'CMATD_MMPRM_3', 'CMATD_SUEMMM_3', 'CMAST_SUTINE_3', 'KUIUT_2', 'KUAUT_2CMAST_SUE_3', 'CMAST_SUEFOR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMASTITEH_3', 'CMETE_3', 'KUAUT_2', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMETEKUIUT_2', 'CMAST_TEMA_3', 'CMAST_FORIPUB_3', 'CMASTD_NEE_3', 'CMATD_TMVNTE_3', 'CMATD_NEEMRS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CITEMAST_MTH_3', 'CMAST_IPUBNEE_3', 'CMATD_NTEST_TEMC_3']

Scheduling staff edited 13 January 2021

['CMATD_TMV_3', 'CMAST_AEINE_3', 'CMAST_IPUCB_3', 'CMATD_INEITEH_3', 'CMAST_MRSTD_SUE_3', 'CMAST_PRMSUE_3', 'CMATD_SUE_3', 'CINTEMMM_3', 'CMATD_PRMST_IPDE_3', 'CMATD_MMMST_MTH_3', 'CMAST_INAEE_3', 'CMAST_SUEIPUC_3', 'CMAST_FORINTE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CITEHMAST_TEMA_3', 'CMAST_NETE_3', 'KUAUT_2CMAST_TEMB_3', 'CMAST_SUTTD_INE_3', 'CDEPR_INMATD_NTE_3', 'CMAST_IPDE_3', 'KUIUT_2TD_PRM_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMAST_TEMAC_3', 'CMAST_IPUBETE_3', 'CMATD_NEEST_FOR_3', 'CMATD_NTETMV_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CMAST_TEMBSUT_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_MTHPRM_3', 'CMASTD_NEE_3', 'CMAST_TEMC_3KUAUT_2', 'KUIUT_2']

Scheduling staff edited 13 January 2021

['ME2015V211', 'ME2015V214', 'ME2015V213']

Scheduling staff edited 22 January 2021

['ME2015V213', 'ME2015V211', 'ME2015V214', 'ME2015V213']

['CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_IPUBMRS_3', 'CITEH_3', 'CMATD_SUNEE_3', 'CMASTD_SUE_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMAST_IPDEUC_3', 'CMAST_MTHTD_TMV_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_IPUTEMC_3', 'CINTE_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMAST_TEMASUT_3', 'CMAST_NESUE_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMETEMB_3', 'CMASTD_INE_3', 'CMATD_NTEST_TEMA_3', 'CMATD_PRM_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMETTD_NTE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_FORPRM_3', 'CMATD_TMVST_AEE_3', 'CMAST_MRSNEE_3', 'CMAST_SUT_3', 'CDEPR_INETD_TEMB_3', 'CMAST_MTH_3', 'CMAST_PRMTD_INE_3', 'CMATD_NEST_IPDE_3', 'KUAIUT_2', 'CMATD_MMM_3', 'KUIAUT_2']

Scheduling staff edited 29 January 2021

['ME2015V213', 'ME2015V2114', 'ME2015V2141']

['CMAST_FORIPUC_3', 'CMAST_MRSITEH_3', 'CIMETEH_3', 'CMATD_NEEMRS_3', 'CMATD_SUNTE_3', 'CMAST_IPUCMTH_3', 'CMATD_TMVDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMCTD_PRM_3', 'CMAST_INTE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_STD_MMM_3', 'KUIUT_32', 'CMAST_SUAEE_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMETEMA_3', 'CMAST_INEFOR_3', 'CMAST_TEMAIPDE_3', 'CMATD_PRMNEE_3', 'CMATD_MRSST_SUT_3', 'CMATD_NTETMV_3', 'CDEPR_INTE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_AETD_SUE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMAST_MTHTEMC_3', 'CMATD_INETEMB_3', 'KUAUT_2', 'CMAST_IPDEMRS_3', 'KUIUT_2', 'CMATD_MMM_3', 'KUAUT_2CMATD_INE_3', 'CMAST_SUE_3', 'CMAST_IPUB_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['ME2015V213', 'ME2015V2141', 'ME2015V2114']

['CMAST_IPUC_3', 'CITEH_3', 'CMETTD_NEE_3', 'CMATD_MRSST_TEMC_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMATD_PRMKUAUT_2', 'CINTE_3', 'CMAST_INE_3', 'CMATD_MMMETE_3', 'KUIUT_2', 'CITEH_3', 'CMAST_AEEIPUC_3', 'CMAST_TEMAPRM_3', 'CMAST_FORTD_SUE_3', 'CMAST_IPDEUB_3', 'CMATD_TMV_3', 'CDEPR_INEE_3', 'CMAST_SUTTD_MRS_3', 'CMATD_TMV_3', 'CINTEST_TEMA_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_PRMIPDE_3', 'CMATD_SUST_AEE_3', 'CMAST_NETD_INE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CMATD_TEMBPRM_3', 'KUACMAST_SUT_23', 'CMAST_MRSSUE_3', 'CMATD_INEMMM_3', 'CMAST_SUMTH_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_IPUBFOR_3']

Scheduling staff edited 5 February at 03:31

['CMATD_NEE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMATD_NTEMRS_3', 'KUAIUT_2', 'CINTMAST_SUE_3', 'CMAST_INETD_PRM_3', 'CMETE_3', 'KUIUT_2', 'CITEHATD_TEMB_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPUCDE_3', 'CMAST_PRMMTH_3', 'CMATD_SUEITEH_3', 'CMAST_IPUBTD_NTE_3', 'CMATD_TMV_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMATD_MRSINTE_3', 'CMAST_TEMANEE_3', 'CMATD_TEMBETE_3', 'CMAST_IPDNE_3', 'CMAST_AEESUT_3', 'CMATD_INST_IPUC_3', 'CMATD_SUE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMATD_PRMFOR_3', 'CMAST_SUTTD_INE_3', 'CMAST_SUAEE_3', 'CMATD_MMMNEE_3', 'CMAST_MTHIPUB_3', 'KUAUT_2', 'CMAST_NEEPRM_3', 'CMAST_FORTD_MMM_3']

Scheduling staff edited 10 February at 03:32

['ME2015V213', 'ME2015V211', 'ME2015V214', 'ME2015V213']

['CMETE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CINTE_3', 'CMATD_MRSPRM_3', 'KUIUT_2', 'CMAST_SUE_3', 'CMATD_PRMMM_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_MRSTEMB_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_MTH_3', 'CITEHTD_INE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMATD_NTEST_SUT_3', 'CMATD_TMV_3', 'CDEPR_INE_3', 'CINTEST_IPUC_3', 'CMAST_IPDE_3', 'CMAST_PRM_3', 'CMAST_INEE_3', 'CMATD_NETE_3', 'CMAST_INSUE_3', 'CMAST_SUTMRS_3', 'CMAST_IPUC_3KUAUT_2', 'CMATD_SUEST_FOR_3', 'CMAST_TEMBAEE_3', 'CMAST_FORIPUB_3', 'CMATD_INTE_3', 'CMAST_ANEE_3', 'CMATD_NEEMRS_3', 'CMAST_IPUBMTH_3', 'KUAUT_2', 'CMAST_PRMCMATD_TMV_3', 'CITEH_3', 'CMATD_MMMSUE_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:32

['ME2015V211', 'ME2015V214', 'ME2015V213', 'ME2015V211']

['CMETDEPR_INE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_INTE_3', 'CMATD_PRMST_MTH_3', 'KUIUT_2', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMATD_INE_3', 'CDEPR_INKUAUT_2', 'CMAST_PRM_3', 'CITEH_3', 'CMATD_SUE_3', 'CMAST_TEMAIPDE_3', 'CMAST_SUTTD_MRS_3', 'CMAST_IPUCSUE_3', 'CMAST_IPDETD_PRM_3', 'CMAST_PRMMRS_3', 'CMAST_INETE_3', 'CMATD_NEETEMB_3', 'CMAST_SUET_3', 'CMAST_MRS_3', 'KUAUT_2TD_MMM_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMAST_AETD_NTE_3', 'CMAST_IPUBTD_INE_3', 'CMATD_NTETMV_3', 'CMAST_NAEE_3', 'CMATD_MRSST_TEMB_3', 'CMAST_MTHIPUC_3', 'CMAST_IPUB_3', 'CMATD_TMVST_NEE_3', 'CINTEH_3', 'CMATD_SUNEE_3']

Scheduling staff edited 1 March at 14:38

Omtentatillfälle KON25 & KON6

['ME2015V214', 'ME2015V2131', 'ME2015V2113']

['CDEPR_INMAST_SUE_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CMAST_INETE_3', 'CMAST_MTH_3', 'KUIUT_2', 'KUAUT_2TD_NEE_3', 'CMAST_PRMTEMB_3', 'CITEHMAST_IPDE_3', 'CMASTD_SUET_3', 'CMAST_IPDETEMC_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMAST_SUEIPUB_3', 'CMATD_PRMST_AEE_3', 'CMAST_MRSTD_NTE_3', 'CMEINTE_3', 'CMATD_TEMBPRM_3', 'CMAST_SUTFOR_3', 'CMATD_MMMSUE_3', 'CMAST_TEMAMTH_3', 'CMATD_INE_3', 'CMAST_FORPRM_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMATD_INDEPR_INE_3', 'KUAUT_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMATD_TMV_3', 'CMAST_AEE_3', 'CMAST_TEMBTD_TEMB_3', 'CITEH_3', 'CMAST_IPUCTEMA_3', 'CMAST_IPUB_3KUIUT_2', 'CMAST_INEE_3', 'CINTEMATD_MMM_3', 'CMATD_NEEST_IPUC_3']

Scheduling staff edited 5 March at 03:31

['ME2015V2141', 'ME2015V2114', 'ME2015V213']

['CMAST_SUINE_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMETD_NTE_3', 'CMATD_NEST_IPDE_3', 'CMAST_TEMB_3', 'CMAST_IPDETD_MRS_3', 'CMAST_SUTETE_3', 'CMAST_TEMCPRM_3', 'CMATD_MRSINTE_3', 'CMAST_IPUBTD_MMM_3', 'CMAST_AEETD_TMV_3', 'CMATD_NTSUE_3', 'CINTE_3KUAUT_2', 'CMATD_PRMTEMB_3', 'CMAST_FORTD_PRM_3', 'CMATD_SUE_3', 'CMAST_MTHST_IPUC_3', 'CDEPR_INE_3', 'CMATD_INE_3', 'CMAST_PRMTEMC_3', 'CDEPR_INE_3', 'KUAUT_2MAST_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CMASTD_NEE_3', 'CMATD_TMVST_MRS_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CITEHST_SUE_3', 'KUIUT_2', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_TEMAAEE_3', 'KUIUT_2CMAST_FOR_3', 'CMAST_INEPUB_3', 'CMATD_MMMST_MTH_3', 'CMAST_IPUCSUT_3']

Scheduling staff edited 12 March at 03:30

['ME2015V2113', 'ME2015V214', 'ME2015V2131']

['CMAST_INEMTH_3', 'CMATD_NTEST_MRS_3', 'CMAST_IPDTD_NEE_3', 'CMAST_TEMBTD_INE_3', 'CMATD_MRSST_SUT_3', 'CMETAST_SUE_3', 'CMAST_PRM_3KUAUT_2', 'CINTE_3', 'CMATD_MMMNTE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMATD_TMVMMM_3', 'CMATD_SUETEMB_3', 'KUAIUT_2', 'CMATD_TEMBST_INE_3', 'CMATD_PRMST_IPDE_3', 'CMAST_IPUCB_3', 'CDEPR_INEMATD_MRS_3', 'CMATD_INST_IPUC_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMAST_TEMC_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CITEH_3', 'CMATD_NEEST_TEMB_3', 'CMAST_MRSTD_PRM_3', 'CMAST_SUE_3', 'KUIUT_2DEPR_INE_3', 'CMAST_NEEPRM_3', 'CMAST_AEETEMA_3', 'CMAST_FORETE_3', 'CMAST_IPUBTD_SUE_3', 'CMAST_MTHTD_TMV_3', 'CMAST_SUTAEE_3']

Scheduling staff edited 26 March at 03:30

['ME2015V2131', 'ME2015V214', 'ME2015V2113']

['CMAST_MTHTD_MMM_3', 'CMAST_MRS_3', 'CMATD_NEEITEH_3', 'CMATD_INE_3', 'CMAST_SIPDE_3', 'KUAUT_32', 'CMAST_SUEIPUC_3', 'KUAUT_2', 'CCDEPR_INTE_3', 'CMATD_NTEPRM_3', 'CMAST_FORTEMC_3', 'CMATD_MMMTEMB_3', 'CMATD_TEMB_3', 'KUIUT_2ST_INE_3', 'CMAST_INETEMB_3', 'CMAST_IPDTD_NTE_3', 'CMAST_IPUBFOR_3', 'CMATD_MRSNEE_3', 'CMAST_IPUCSUT_3', 'CMAST_NETE_3', 'CMAST_TEMCMRS_3', 'CITEHMATD_SUE_3', 'CMAST_TEMIPUB_3', 'CMATD_PRM_3', 'CDEPR_INEST_AEE_3', 'KUIUT_2', 'CMATD_MRS_3', 'CMAST_PRMSUE_3', 'CMAST_TEMA_3', 'CMETINTE_3', 'CMAST_NEE_3', 'CMATD_SUEST_MTH_3', 'CMATD_TMV_3', 'CMAST_AEEPRM_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:24

['ME2015V2113', 'ME2015V214', 'ME2015V2131']

['CMATD_MMMETE_3', 'CINTEH_3', 'CMATD_INEST_SUT_3', 'CMAST_IPDE_3', 'KUAUT_2TD_TEMB_3', 'CMATD_INE_3', 'CMAST_IPUCMTH_3', 'CDEPR_INEMAST_TEMA_3', 'CMATD_PRMST_IPDE_3', 'CMAST_TEMCSUE_3', 'CMATD_TEMBMMM_3', 'CMAST_INE_3', 'CMAST_TEMB_3KUAUT_2', 'CMATD_NTE_3', 'KUIUT_2', 'CMASTD_NTEE_3', 'CMAST_FOR_3', 'CMATD_NEEST_MRS_3', 'CMAST_SUTPRM_3', 'CMETAST_INE_3', 'CMAST_MRSTD_PRM_3', 'CMATD_SUEST_TEMC_3', 'CMAST_IPUTEMB_3', 'CMAST_AEE_3', 'KUIUT_2', 'CMATD_MRSNEE_3', 'CMAST_SUEITEH_3', 'CMAST_TEMAIPUB_3', 'CINTEMATD_TMV_3', 'CMAST_NETD_SUE_3', 'CMAST_MTHDEPR_INE_3', 'CMATD_TMVMRS_3', 'CMAST_PRMIPUC_3']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 18:24

Tags: None so far.

Feedback News