Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och automaträttade. Nedanstående länk leder till dessa.

Länk till BILDA-aktivitet med automaträttade inlämningsuppgifter

Hans Johansson created page 11 August 2014

Teacher Hans Johansson changed the permissions 11 August 2014

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Hans Johansson changed the permissions 30 August 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 11 October 2014

Jag är lite förvirrad över inlämningsuppgift 11. Om jag tar med ledningens spänningsfall i beräkningarna så blir svaren fel och endast genom att försumma kabelns resistens får jag rätt svar på a), b) och d).

Är jag ute och cyklar som vill ta hänsyn till ledningens spänningsfall/förlust? :-)

(Jämför med exempel 1.22 i läroboken)

Mvh

Mattias

Teacher commented 11 October 2014

I uppgiften ska man anta att det är 230V i kabelns "mottagarände" dvs där lasterna är (garaget). Väldig vanligt  antagande som ger bra resuItat med mycket enklare beräkningar. I  Exempel 1:22 utgår man ifrån att spänningen är 230V i kabelns "sändarände" i detta fall ett vägguttag följt av en skarvsladd.

commented 11 October 2014

Tack för ditt svar. Du har givetvis helt rätt -ser nu att det står "Spänningen i garaget antar du vara 230 V". Jag skulle nog ha läst uppgiften lite mer noggrant innan jag frågade :-)

Mvh/m

Feedback News