Show version

Version created by Hans Johansson 2014-08-24 18:09

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Inlämningsuppgifter

Länk till BILDA-aktivitet med automaträttade inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifternas roll

Genom att redan från början arbeta självständigt med inlämningsuppgifterna lär Du Dig kursens grundläggande, teoretiska avsnitt och får goda förutsättningar för att förstå de tillämpningar som behandlas senare under kursen. Vi tror också att dessa uppgifter underlättar Din "tentamensläsning" och ökar Dina möjligheter att bli godkänd redan första gången som Du tenterar. Inlämningsuppgifterna är obligatoriska, på samma sätt som laborationer, och de utgör en del av examinationen. Alla kursdeltagare får likartade uppgifter, som dock är inbördes olika.

Hur gör man, samt krav för Godkänd

Dina inlämningsuppgifter ska göras under kursens gång . I arbetsschemat kan Du se när en inlämningsuppgift bör göras. De schemalagda räknestugorna är bland annat avsedda för att ge ämnesmässig hjälp i samband med inlämningsuppgifterna. Svaren på inlämningsuppgifterna ska Du lämna inom en BILDA-aktivitet. I BILDA-ativiteten finns även frivilliga, rekommenderade uppgifter.

För godkänt krävs att alla frågorna ska vara helt korrekta. Det är tillåtet att svara hur många gånger somhelst.

Tidsgränser

Tidsgräns 1 är vid midnatt samma dag som första ordinarie tentamenstillfället.(Tidsgräns1) 
Tidsgräns 2 är sex månader efter tidsgräns 1. (Tidsgräns2)

Vid Tidsgräns1 gäller följande

Har Du inte alla Inlämningsuppgifter godkända måste Du för att få godkänt på kursmomentet Inlämningsuppgifter förutom Inlämningsuppgifterna även lösa en "bonusuppgift". Eftersom kursen har slutat kan Du inte räkna med ämnesmässig hjälp från lärarna.

Vid Tidsgräns 2 gäller följande

Har Du inte alla Inlämningsuppgifterna godkända samt godkänd Bonusuppgift får Du återkomma vid nästa kursomgång. Eventuellt kan examinator besluta om alternativa regler.

Feedback News