Tentamen

Time: Thursday 1 June 2017 at 08:00 - 12:00 2017-06-01T08:00:00 2017-06-01T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2017

Location: M1, Q1, Q15, Q22, Q24, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Activity: Examination

Student groups: CDATE_3, CINEK_PFRI_2, CMAST_2, CMAST_INTF_2, CMAST_INTS_2, CMAST_INTT_2, CMETE_1

Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 14 November 2016

[u'CMAST_2', u'CMETE_1', u'CMAST_INTS_2', u'CMAST_INTF_2', u'CMAST_INTT_2', u'CDATE_3', u'CINEK_PFRI_2']

Scheduling staff edited 11 May 2017

Q15, Q22, Q24, V01, V11, V12, V2118d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, Va22, V23, V32, V33, V34, V359bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

Scheduling staff edited 12 May 2017

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

Scheduling staff edited 17 May 2017

Torsdag 1 juni 2017 kl 08:00 - 132:00

Scheduling staff edited 23 May 2017

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

Scheduling staff edited 29 May 2020

['MF103516V171', 'MF101635V171']

['CMASINEK_PFRI_2', 'CMAST_INTT_2', 'CMETE_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMAST_INTF_2DATE_3', 'CMAST_INTTF_2', 'CDATE_3', 'CINEK_PFRIMAST_2']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CINEK_PFRI_2METE_1', 'CMAST_INTTS_2', 'CMETE_1', 'CMAST_INTS_2', 'CDATE_3AST_2', 'CDATE_3', 'CINEK_PFRI_2', 'CMAST_INTF_2', 'CMAST_INTT_2']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['CMETE_1', 'CMAST_INTS_2', 'CMASTF_2', 'CDATE_3', 'CINEK_PFRIMAST_INTT_2', 'CMAST_INTFS_2', 'CINEK_PFRI_2', 'CMAST_INTT_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 10:09

Tags: None so far.

Feedback News