Projektarbete

Time: Tuesday 14 December 2021 at 08:00 - 17:00 2021-12-14T08:00:00 2021-12-14T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2021

Location: Digital

Activity: Projektarbete

Teachers: Mats Bejhem (bejhem) , Jenny Janhager Stier (janhager) , Anna Hedlund Åström (aha) , Johan Arekrans (arekrans)

Student groups: CDEPR_3, CDEPR_AEE_3, CDEPR_FOR_3, CDEPR_INE_3, CDEPR_IPDC_3, CDEPR_IPDE_3, CDEPR_IPUB_3, CDEPR_IPUC_3, CDEPR_MRS_3, CDEPR_PRM_3, CDEPR_SUE_3, CDEPR_TEMA_3, CDEPR_TEMB_3, CDEPR_TEMC_3

Details (TimeEdit): Slutredovisning

Scheduling staff created event 7 May 2021
Scheduling staff edited 7 May 2021

['CDEPR_FORTEMB_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CDEPR_IPUCAEE_3', 'CDEPR_IPUBC_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_AEEIPUB_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CDEPR_MRSSUE_3', 'CDEPR_IPDNE_3', 'CDEPR_TEMCMRS_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_SUIPDE_3', 'CDEPR_INETEMC_3']

Scheduling staff edited 8 May 2021

['CDEPR_TEMBFOR_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDC_3', 'CDEPR_AEEIPUC_3', 'CDEPR_IPUCB_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_IPUBAEE_3', 'CDEPR_IPDCTEMB_3', 'CDEPR_SUEMRS_3', 'CDEPR_INPDE_3', 'CDEPR_MRSTEMC_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_IPDSUE_3', 'CDEPR_TEMCINE_3']

Scheduling staff edited 21 June 2021

Digital

['CDEPR_FORIPUB_3', 'CDEPR_PRM_3', 'CDEPR_IPDCE_3', 'CDEPR_IPUTEMC_3', 'CDEPR_IPUBSUE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_AEETEMB_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CDEPR_IPUC_3', 'CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_TEMCNE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INAEE_3']

Scheduling staff edited 2 July 2021

['CDEPR_IPUBC_3', 'CDEPR_PRMIPUB_3', 'CDEPR_IPDEMRS_3', 'CDEPR_TEMCSUE_3', 'CDEPR_SUEFOR_3', 'CDEPR_TEMAAEE_3', 'CDEPR_TEMBIPDC_3', 'CDEPR_IPDCTEMB_3', 'CDEPR_IPUCTEMA_3', 'CDEPR_MRSPRM_3', 'CDEPR_INETEMC_3', 'CDEPR_FORINE_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_AEIPDE_3']

Scheduling staff edited 16 July 2021

['CDEPR_IPUCTEMA_3', 'CDEPR_IPUBFOR_3', 'CDEPR_MRSIPDE_3', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CDEPR_FORTEMB_3', 'CDEPR_AEINE_3', 'CDEPR_IPDCMRS_3', 'CDEPR_TEMBC_3', 'CDEPR_TEMAPRM_3', 'CDEPR_PRMIPDC_3', 'CDEPR_TEMCAEE_3', 'CDEPR_INEPUC_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDE_3']

Scheduling staff edited 20 August at 12:54

WorkshopProjektarbete

WorkshopProjektarbete

['CDEPR_TEMAINE_3', 'CDEPR_FORPRM_3', 'CDEPR_IPDEC_3', 'CDEPR_IPUTEMB_3', 'CDEPR_TEMBIPDE_3', 'CDEPR_INEPUB_3', 'CDEPR_MRSSUE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_PRMMRS_3', 'CDEPR_IPDCTEMA_3', 'CDEPR_AEEFOR_3', 'CDEPR_IPUTEMC_3', 'CDEPR_SUAEE_3', 'CDEPR_IPUC_3']

Scheduling staff edited 3 September at 04:32

['CDEPR_INEMRS_3', 'CDEPR_PRMTEMC_3', 'CDEPR_IPDCAEE_3', 'CDEPR_TEMBFOR_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_SUE_3', 'CDEPR_INE_3', 'CDEPR_MRSIPUC_3', 'CDEPR_TEMAIPDC_3', 'CDEPR_FORTEMA_3', 'CDEPR_TEMCB_3', 'CDEPR_AEEPRM_3', 'CDEPR_IPUCB_3']

Scheduling staff edited 10 September at 04:32

['CDEPR_MRS_3', 'CDEPR_TEMCIPDE_3', 'CDEPR_AEE_3', 'CDEPR_FOR_3', 'CDEPR_SUEIPUB_3', 'CDEPR_IPDNE_3', 'CDEPR_TEMA_3', 'CDEPR_INEPUC_3', 'CDEPR_IPUCPRM_3', 'CDEPR_IPDTEMC_3', 'CDEPR_TEMAIPDC_3', 'CDEPR_TEMB_3', 'CDEPR_PRMMRS_3', 'CDEPR_IPUBSUE_3']

Scheduling staff edited 17 September at 04:31

['CDEPR_IPUB_3', 'CDEPR_IPDE_3', 'CDEPR_AEEC_3', 'CDEPR_FORMRS_3', 'CDEPR_IPUBC_3', 'CDEPR_INETEMA_3', 'CDEPR_TEMAFOR_3', 'CDEPR_IPUCPRM_3', 'CDEPR_PRMAEE_3', 'CDEPR_TEMC_3', 'CDEPR_IPDCE_3', 'CDEPR_3', 'CDEPR_TEMBSUE_3', 'CDEPR_MRSINE_3', 'CDEPR_SUETEMB_3']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-09-17 04:31

Tags: None so far.

Feedback News