Föreläsning

Time: Friday 23 September 2022 at 13:00 - 15:00 2022-09-23T13:00:00 2022-09-23T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2022

Location: B1, Brinellvägen

Activity: Lecture

Teachers: Mats Bejhem (bejhem)

Student groups: CINEK_PPUI_3, CMAST_2, CMAST_INTF_3, CMAST_INTS_3, CMAST_INTT_3

Scheduling staff created event 2 May 2022
Scheduling staff edited 25 August at 14:30

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6

['CINEK_PPUI_3', 'CMAST_INTFMAST_2', 'CINEK_PPUI_3', 'CMAST_INTT_3', 'CMAST_INTS_3', 'CMAST_2INTF_3']

Scheduling staff edited 26 August at 04:31

['CMAST_2', 'CINEK_PPUIMAST_INTF_3', 'CMAST_INTT_3', 'CMAST_INTS_3', 'CMAST_INTFINEK_PPUI_3']

Scheduling staff edited 30 August at 04:31

['CMAST_2', 'CMAST_INTFS_3', 'CMAST_INTT_3', 'CMAST_INTS_3', 'CINEK_PPUIINEK_PPUI_3', 'CMAST_INTF_3']

Scheduling staff edited 9 September at 04:31

['CMAST_2INEK_PPUI_3', 'CMAST_INTSF_3', 'CMAST_INTT_3', 'CINEK_PPUIMAST_INTS_3', 'CMAST_INTF_32']

Scheduling staff edited 20 September at 04:31

['CINEK_PPUI_3', 'CMAST_INTF_3', 'CMAST_INTT2', 'CINEK_PPUI_3', 'CMAST_INTS_3', 'CMAST_2INTT_3']

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-09-20 04:31

Tags: None so far.

Feedback News