News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2020
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:10
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:10
 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
Scheduling staff created event 16 November at 03:55
 
May 2020
Event Omtenta, 4 June 2020 14:00
Changed by scheduling staff 8 May 2020
Show more similar (5)
Event Omtenta, 5 June 2019 14:00
Changed by scheduling staff 10 April 2019
Event Omtenta, 5 June 2018 14:00
Changed by scheduling staff 25 April 2018
Event Omtenta, 8 June 2017 14:00
Changed by scheduling staff 29 May 2020
Event Omtenta, 9 June 2016 14:00
Changed by scheduling staff 13 May 2016
Event Omtenta, 11 June 2015 14:00
Changed by scheduling staff 24 March 2015
Feedback News