Föreläsning

Time: Friday 25 February 2022 at 09:00 - 10:00 2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2022

Location: C2

Activity: Lecture

Teachers: Gabriel Montgomery (gabrimo)

Student groups: LÄRGR_1, TIIPS_1, TIMAS_1

Details (TimeEdit): Gästföreläsare: Anna Olshäll, Scania

Info:

OBS OBS OBS Denna föreläsning går i Zoom. Länk finns i Canvas under modulen Gästföreläsning

Scheduling staff created event 19 January at 12:46
Scheduling staff edited 4 February at 03:42

['TIIPS_1', 'TIMASLÄRGR_1', 'LÄRGRTIMAS_1']

Scheduling staff edited 8 February at 13:06

Digitalf6ce38dc-9812-4133-a68e-4e454e185b8f

Teacher Gabriel Montgomery edited 22 February at 19:23

OBS OBS OBS Denna föreläsning går i Zoom. Länk finns i Canvas under modulen Gästföreläsning¶

Scheduling staff edited 3 March at 03:32

['ML1111604V221', 'ML1604111V221']

['TIIPS_1', 'LÄRGR_1', 'TIMAS_1', 'TIIPS_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2022-03-03 03:32

Tags: None so far.

Feedback News