Övning

Time: Thursday 27 September 2018 at 10:00 - 12:00 2018-09-27T10:00:00 2018-09-27T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 CBIOT2 m.fl.

Location: D32, D34, D41, D42, E51

Activity: Exercise

Student groups: CBIOT_2, CMAST_1

Feedback News