Övning

Time: Thursday 4 October 2018 at 10:00 - 12:00 2018-10-04T10:00:00 2018-10-04T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 CBIOT2 m.fl.

Location: Q11, Q13, Q24, Q31, Q33

Activity: Exercise

Student groups: CBIOT_2, CMAST_1

Feedback News