Övning

Time: Thursday 11 October 2018 at 10:00 - 12:00 2018-10-11T10:00:00 2018-10-11T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2018 CBIOT2 m.fl.

Location: D41, D42, E51, E52, E53

Activity: Exercise

Student groups: CBIOT_2, CMAST_1

Feedback News