Show version

Version created by Lars Filipsson 2015-08-11 11:17

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Förberedande filmer

Det finns korta förberedande filmer till föreläsningarna i kursen. Filmerna är inte alls heltäckande utan är tänkta att vara introduktioner till respektive avsnitt. Tanken är att man ser en film (och svarar på frågorna i filmen) före varje föreläsning. På så vis är man förberedd och får ut mer av föreläsningen. Filmerna ligger i plattformen Scalable Learning. Där skapar du ett konto och går med i kursen med hjälp av en kod (kursnyckel) som ges nedan. OBS att det är olika koder för olika program.

Period 1

  • SF1625 för CELTE CMETE CTKEM CL_MAKEhar kursnyckel UHMWV-39987
  • SF1625 för CMATD CSAMH har kursnyckel YBELC-10350
  • SF1625 för CINEK har kursnyckel UDANF-33575
  • SF1625 för CMEDT har kursnyckel FSTSZ-39692

Period 1-2

  • SF1625 för COPEN har kursnyckel FHJTM-94615

Period 2

  • SF1625 för CBIOT CDEPR har kursnyckel EMFBB-44282
  • SF1625 för CINTE CTOMK har kursnyckel EBFLF-69417
  • SF1625 för CENMI CMAST CL_TEMI har kursnyckel BWEFL-58368

Period 3

  • SF1625 för CDATE CL_TIKT --- kommer senare

Övrigt

  • Den som inte följer någon särskild kursomgång -- använd kursnyckel l e7f4e4595a
Feedback News