Changes between two versions

Changes in "Förberedande filmer" between 2015-08-12 13:37 by Lars Filipsson and 2015-10-27 08:28 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

Förberedande filmer

Förberedande filmer till föreläsningarna Det finns korta förberedande filmer till föreläsningarna i kursen. Filmerna är inte alls heltäckande utan är tänkta att vara introduktioner till respektive avsnitt. Tanken är att man ser en film (och svarar på frågorna i filmen) före varje föreläsning. På så vis är man förberedd och får ut mer av föreläsningen. Filmerna ligger i plattformen Scalable Learning. Där skapar du ett konto och går med i kursen med hjälp av en kod (kursnyckel) som ges nedan. OBS att det är olika koder för olika program.

Period 1


* SF1625 för CELTE CMETE CTKEM CL_MAKE har kursnyckel UHMWV-39987
* SF1625 för CMATD CSAMH har kursnyckel YBELC-10350
* SF1625 för CINEK har kursnyckel UDANF-33575
* SF1625 för CMEDT har kursnyckel FSTSZ-39692
Period 1-2


* SF1625 för COPEN har kursnyckel FHJTM-94615
Period 2


* SF1625 för CBIOT CDEPR har kursnyckel EMFBB-44282
* SF1625 för CINTE CTOMK har kursnyckel EBFLF-69417
* SF1625 för CENMI CMAST CL_TEMI har kursnyckel BWEFL-58368
Period 3


* SF1625 för CDATE CL_TIKT --- kursnyckel meddelas senare
Övrigt


* Den som inte följer någon särskild kursomgång -- använd kursnyckel l e7f4e4595a
Andra filmer Det finns mycket material på youtube från ett flertal olika källor. Mycket av det är bra. Några länkar finns på sidan Youtube-länkar mm. Den som vill ha ett mer heltäckande material kan t ex gå till http://www.matematikblogg.se/ . Där finns anteckningar och videofilmer som täcker det mesta ur vår kurs. De filmer på den sidan som är relevanta för vår kurs är uppdelade i tre avdelningar:


* Endim Analys A1 (innehåller mest förberedande material)
* Endim Analys A2 (innehåller gränsvärden och derivator)
* Endim Analys A3 (innehåller integraler mm)
När det gäller differentialekvationer och komplexa tal ges här något mer än vad som ingår i vår kurs, men annars ingår det mesta.

Feedback News