Show version

Version created by Lars Filipsson 2014-08-12 09:34

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Så funkar seminarierna

Syftet med seminarierna

Seminarierna är centrerade kring uppgifter och problem. Studenterna förväntas ha arbetat med uppgifterna före själva seminarietillfället. Under seminarietillfället presenteras och diskuteras lösningarna.

Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet.

Bedömning

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar mm. För att bli godkänd måste man också klara kontrolluppgiften, som vid vissa seminarietillfällen är en inlämningsuppgift och vid andra seminarietillfällen är ett skriftligt prov. Se vänsterflik för en beskrivning av de olika kontrolluppgifterna och när dessa uppstår. Varje seminarium börjar med en kontrolluppgift, och fortsätter sedan som beskrivet ovan.

Det är viktigt att komma i tid. Är man försenad blir man inte godkänd.

Feedback News