Changes between two versions

Changes in "Kursregistrering" between 2014-08-14 14:04 by Lars Filipsson and 2014-09-04 13:55 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

Kursregistrering

Nya studenter Alla nya studenter på kursen blir automatiskt kursregistrerade vid kursstart. På mina sidor framgår det om du är kursregistrerad eller inte. Kontakta studievägledningenkurssekreterare Kerstin Engstrand, mejladressen står nedan, om du inte är kursregistrerad.

Omregistrering Den som har varit registrerad på kursen under tidigare terminer omregistrerar sig genom att kontakta kurssekreterare Kerstin Engstrand på matematikinstitutionen.

Kerstin Engstrand, tel. 08-790 6149, rum 3541, plan 5, Lindstedtsvägen 25. epost: kerstin@math.kth.se Studenter från högre årskurs som går om kursen ska normalt läsa med sitt eget program.

Feedback News