Changes between two versions

Changes in "Seminarieuppgifter" between 2015-09-01 12:37 by Lars Filipsson and 2015-09-04 18:27 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

Seminarieuppgifter

Här är uppgifter till de olika seminarierna. Denna sida kan än så länge bara läsas av lärare i kursen.


* Uppgifter till Seminarium 1. (Inlämning. Tema: funktioner, gränsvärde, kontinuitet)
* Uppgifter till Seminarium 2. (Skriftligt Prov. Tema: derivata)
* Uppgifter till Seminarium 3. (Inlämning. Tema: invers, exp, log, arc, diff-ekvationer)
* Uppgifter till Seminarium 4. (Skriftligt Prov. Tema: derivatatillämpningar)
* Uppgifter till Seminarium 5. (Inlämning. Tema: integraler)
* Uppgifter till Seminarium 6. (Skriftligt Prov. Tema: generaliserade integraler och integraltillämpningar)

Feedback News