Nu är KS 1 från den 2 november (CDATE, CDEPR, CINEK, CMAST och COPEN) rättad. Resultatstatistik som antalet godkända / antalet skrivande:

CDATE: 86/157, CDEPR: 21/72, CINEK: 90/125, CMAST: 32/130, COPEN: 54/89.

Ni som hade alias från algebra o geometri har fått behålla dessa. Ni övriga ser era alias när ni hämtar ut skrivningarna på matteexpeditionen. Resultatfiler:

CDATEresultat

CDEPRresultat

CINEKresultat

CMASTresultat

COPENresultat