Salsplacering till tentamen den 25 oktober 2016

Alla som anmält sig ska nu ha fått ett epost-meddelande om placering till tentamen den 25 oktober. Det går även att se salsplaceringen på den personliga resultatsidan.

De med förlängd skrivtid får besked om salsplacering direkt från Funka.

Det finns inga reservplatser för de som inte anmält sig. På kvällen före tentan kommer dock ett inlägg här på kurswebben med en lista på platser som blivit lediga pga avanmälningar. Dessa platser kan utnyttjas av oanmälda och det är först till kvarn som gäller. Oanmälda kan också vänta utanför en tentamenssal och eventuellt få en plats 45 minuter efter tentamens start från de anmälda studenter som inte dykt upp.

Om du har anmält dig och blivit salsplacerad men beslutar dig för att inte delta på tentan så ber vi dig gå in på Mina sidor och avanmäla dig.