EXTRA ÖVNINGAR i Envariabelanalys

EXTRA ÖVNINGAR i Envariabelanalys
Armin Halilovic,   E-mail  armin@kth.se ,     Länk till   Hemsida

Här finns några enklare EXTRA repetitionsuppgifter. 
Notera att rekommenderade uppgifter finns på webbplatsen social. Förutom rekommenderade uppgifter kan man göra nedanstående extra repetitionsuppgifter. De flesta stenciler inleds med en kort repetition av motsvarande teori. Uppgifterna är oftast ordnade från enklare till svårare exempel.

Var snäll och meddela om alla upptäckta fel till armin@kth.se

EXTRA ÖVNINGAR:  ( Några enklare repetitionsuppgifter)

Mängder
Binomialsatsen och kombinatorik
Olikheter
Absolutbelopp
Definitionsmängd
Inversa funktioner
Arcusfunktioner
Gränsvärden och kontinuitet
Standardgränsvärden
Jämna och udda funktioner
Derivatans definition, vänster- och högerderivatan
Deriveringsregler, stationära punkter, inflexionspunkter, konvexa och konkava funktioner
Differentialer
Linjära approximationer
Implicit, logaritmisk och parametrisk derivering
Förändringshastighet
L' Hospitals regel
Asymptoter
Grafritning
Några viktiga satser om deriverbara funktioner. Rolles sats. Lagranges medelvärdessats. Cauchys medelvärdessats.
Integraler: primitiva funktioner, variabelbyte
Partiell integration
Integraler av rationella funktioner
Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck
Integraler av trigonometriska funktioner
Några integraler med arcusfunktioner
Generaliserade integraler
Tillämpningar av integraler
Riemannsummor
Homogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter
Icke-homogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter
Några TILLÄMPNINGAR av differentialekvationer
Taylor- och Maclaurinutveckling

===============================

Teacher Armin Halilovic created page 27 August 2012

Armin Halilovic edited 19 October 2012

EXTRA ÖVNINGAR i EnvariabelanalysArmin Haliovic,   E-mail  armin@kth.se ,     Länk till   Hemsida

Här finns några enklare EXTRA repetitionsuppgifter. Notera att rekomenderade uppgifter finns på webbplatsen social.Förutom rekommenderade uppgifter kan man göra nedanstående extra repetitionsuppgifter. De flesta stenciler inleds med en kort repetition av motsvarande teori. Uppgifterna är oftast ordnade från enklare till svårare exempel.

Var snäll och meddela om alla upptäckta fel till armin@kth.se

EXTRA ÖVNINGAR:  ( Några enklare repetitionsuppgifter)MängderBinomialsatsen och kombinatorikOlikheterAbsolutbelop DefinitionsmängdInversa funktioner Arcusfunktioner Gränsvärden och kontinuitet StandardgränsvärdenJämna och udda funktionerDerivatans definition, vänster- och högerderivatanDeriveringsregler, stationära punkter, inflexionspunkter, konvexa och konkava funktioner DifferentialerLinjära approximationerImplicit, logaritmisk och parametrisk deriveringFörändringshastighetL' Hospitals regelAsymptoterGrafritning Några viktiga satser om deriverbara funktioner. Rolles sats. Lagranges medelvärdessats. Cauchys medelvärdessats. Integraler: primitiva funktioner, variabelbyte Partiell integration Integraler av rationella funktioner Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck Integraler av trigonometriska funktioner Några integraler med arcusfunktionerGeneraliserade integralerTillämpningar av integralerRiemannsummorHomogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter Icke-homogena linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter Några TILLÄMPNINGAR av differential ekvationer Taylor- och Maclaurinutveckling

===============================

Feedback News