CMAST ITSY (Campus Södertälje)

Under denna rubrik återfinns information specifik för CMAST-ITSY (Campus Södertälje). Föreläsningsplanering och Övningsplanering presenteras här separat så att ändringar kan göras vid behov. I föreläsningsplaneringen har direktlänkar till introduktionsvideor till de olika föreläsningarna,  inspelade av Lars Filipsson, infogats.

Under Allmänt i menyn till vänster återfinns mycket information, se särskilt Allmänt>Kursstruktur>Kursmoduler och Allmänt>Seminarier>Seminarieuppgifter.

Feedback News