Tentamen

Time: Thursday 15 October 2020 at 08:00 - 11:00 2020-10-15T08:00:00 2020-10-15T11:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2020 CMEDT1

Location: B1, B2, B25, B26, B3, D32, D33, D34, D35, D41, D42, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E51, E52

Activity: Examination

Student groups: CELTE_1, CINEK_1, CMEDT_1

Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CMEDT_1', 'CELTEINEK_1', 'CINEKELTE_1']

Scheduling staff edited 7 September 2020

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 601f1f44-c8a3-4731-9853-121105648c0d, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

['CMEDT_1', 'CINEK_1', 'CELTE_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 11 September 2020

['SF1625H2034', 'SF1625H2043']

['CINEK_1', 'CELTEMEDT_1', 'CMEDTELTE_1']

Scheduling staff edited 30 September 2020

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9e, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 601f1f44-c8a3-4731-9853-121105648c0d, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 79cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

Scheduling staff edited 2 October 2020

['SF1625H2043', 'SF1625H2034']

['CINEK_1', 'CMEDTELTE_1', 'CELTEMEDT_1']

Scheduling staff edited 14 October 2020

['CINEKELTE_1', 'CELTEINEK_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 16 October 2020

['SF1625H2034', 'SF1625H2043']

['CMEDT_1', 'CELTE_1', 'CINEK_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 23 October 2020

['SF1625H2043', 'SF1625H2034']

['CMEDT_1', 'CELTEINEK_1', 'CINEKELTE_1']

Scheduling staff edited 30 October 2020

['SF1625H2034', 'SF1625H2043']

['CMEDTINEK_1', 'CINEKMEDT_1', 'CELTE_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['CINEK_1', 'CMEDT_1', 'CELTE_1', 'CINEK_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['SF1625H2043', 'SF1625H2034']

['CMEDTELTE_1', 'CELTEMEDT_1', 'CINEK_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2021-05-07 16:53

Tags: None so far.

Feedback News