Show version

Version created by Tommy Ekola 2013-12-06 14:33

Show < previous
Compare < previous

Bonuspoäng

Bonuspoäng

Varje godkänt seminarietillfälle ger en poäng på tentamen. Dessa tillgodoräknas på tentamens del A upp till de maximala 12 poäng som ges för den delen. Om man t.ex. har fått 4 bonuspoäng, och får 10 poäng på tentamens del A uppgifter, erhåller man 12 poäng.

Bonuspoängens giltighet

Bonuspoängen räknas på de två första tentamenstillfällen som du deltar vid under läsåret, efter det att du fått bonuspoängen med start från kursomgångens ordinarie tentamen.

Feedback News