Changes between two versions

Changes in "Kursinnehåll" between 2014-09-02 11:47 by Mats Boij and 2014-09-02 11:51 by Mats Boij.

Show next > change.

Kursinnehåll

Om kursens mål och innehåll står att läsa i kursplanen. ¶

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:¶


* Kapitel 10 om vektorer och koordinater i tredimensionella rummet
* Kapitel 11 om vektorvärda funktioner och kurvor
* Kapitel 12 om partiella derivator
* Kapitel 13 om tillämpningar av partiella derivator
* Kapitel 14 om multipelintegraler
* Kapitel 15 om vektorfält
* Kapitel 16 om vektoranalys
Allt är förstås inte lika viktigt (se kursmålen som står i kursplanen och se också fliken Rekommenderade uppgifter för en detaljerad planering). ¶

Feedback News