Show version

Version created by Mats Boij 2014-10-29 10:57

Show < previous
Compare < previous

Rekommenderade uppgifter

Avsnitt Område Rekommenderade uppgifter
  10.1  Analytisk geometri i tre dimensioner  11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 
  10.6  Cylindriska och sfäriska koordinater  3, 5, 9, 13
  11.1  Vektorvärda funktioner i en variabel  17, 21, 33
  11.2  Tillämpningar av vektorderivering  3
  11.3  Kurvor och parametriseringar  5, 7, 11, 13, 15
  12.1  Funktioner i flera variabler  5, 9, 13,15, 17, 23, 27, 33
  12.2  Gränsvärden och kontinuitet  5, 7, 9, 11, 15
  12.3  Partiella derivator  5, 7, 13, 23
  12.4  Högre ordningens derivator  5, 7, 11, 15, 17
  12.5  Kedjeregeln  7, 11, 17, 21
  12.6  Linjär approximation, differentierbarhet och differentialer  3, 5, 17, 19
  12.7  Gradienter och riktningsderivator  3, 5, 13, 17, 25
  12.8  Implicita funktioner  13, 17
  12.9  Taylors formel, Taylorserier och approximationer  1, 3, 5, 7, 11
  13.1  Extremvärden  5, 7, 9, 19, 23, 25
  13.2  Extremvärden av funkioner med bivillkor  3, 5, 9, 15
  13.3  Lagranges multiplikatorer  3, 9, 11, 15
  13.4  Lagranges multiplikatorer i Rn  1, 3
  14.1  Dubbelintegraler  15, 19, 21
  14.2  Upprepad integration i kartesiska koordinater  3, 5, 15, 23
  14.3  Generaliserade integraler och medelvärdessatsen  1, 3, 13, 27
  14.4  Dubbelintegraler i polära koordinater  5, 9, 15, 19, 21
  14.5  Trippelintegraler  5, 7, 9
  14.6  Variabelbyte i trippelintegraler  3, 7, 11
  14.7  Tillämpningar av multipelintegraler  5, 9, 13, 21,27
  15.1  Vektorfält och skalärfält  3, 5, 17, 
  15.2  Konservativa fält  3, 5, 7, 21
  15.3  Kurvintegraler  7, 11
  15.4  Kurvintegraler av vektorfält  1, 5, 7, 15
  15.5  Ytor och ytintegraler  1, 7, 13
  15.6  Orienterade integraler och flödesintegraler  5, 9, 13, 15
  16.1  Gradient, divergens och rotation  3, 7, 11
  16.2  Några identiteter med grad, div och rot 9, 15, 17 
  16.3  Greens sats i planet  3, 5, 9
  16.4  Divergenssatsen i rummet  5, 11, 15
  16.5  Stokes sats i rummet  1, 3,  5
Feedback News