Det är ganska svårt att veta när man förväntas använda "brute force" eller "knep å knåp" när man ska integrera. Vi har inte möjlighet att följa föreläsningarna och missar tyvärr ev. muntliga tips. finns det möjlighet att ge en hint om hur ni vill ha uppgifterna lösta?

Jag tänker specifikt på uppgift 1 i seminarie 4.
Uppgift 2 har tydliga och bra uppgifter.