Det måste ha varit ett tillfälligt fel på servern eller ngt liknande. Den fungerar nu, jag har fått in anmälningar från andra efter era kommentarer.

Med kursomgång avses det program man läser med (dvs följer undervisning och/eller seminarier). OBSERVERA att det kräver tillstånd från mig, examinator Hans Thunberg, om man vill delta i annan kursomgång än det egna programmets. Se vidare info under "Vem får delta i KS och SEM?"