Får man tillgodräkna sig poäng från KS och seminarie på tentan den 8 juni, om man har klarat tentan i period 3?