Jag kommer att meddela här KTH Social när rättningen är klar.

Hans