På grund av vädret och de mycket omfattande störningarna i trafiken är det osäkert hur mycket av seminarierna som går att genomföra för CINEK idag fredag 11/2. På något lämpligy sätt får vi ta igen detta. Jag återkommer med besked i början av nästa vecka hur vi kan lösa det för dem som inte kan delta idag.

Hans Thunberg, Examinator