Skrivande med betyg Fx vid tentamen 14 mars kommer att erbjuads möjlighet till komplettring till betyg E onsdagen 27/4 kl 17.00 - 19.00 .

Sal meddelas senare. Ingen anmälan behövs.

Kompletteringen består ett skriftligt prov om fyra uppgifter valda från hela kursen. För godkänt vid kompletteringen krävs att tre av de fyra uppgifterna är väsentligen korrekt löst.

Det finns ingen "modelltenta" för kompletteringen, men uppgifterna är på en nivå motsvarande kontrollskrivningarna och de sex första uppgifterna på tentorna