Vad är villkoret för att det ska bli en föreläsning den 30 januari?