Övning

Time: Thursday 6 April 2023 at 13:00 - 15:00 2023-04-06T13:00:00 2023-04-06T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2023 CMETE1 m.fl.

Location: V1, Teknikringen, V33, Teknikringen, V34, Teknikringen, V35, Teknikringen

Activity: Exercise

Student groups: CBIOT_3, CMETE_1, CTKEM_1, TIEDB_3

Scheduling staff created event 1 November 2022
Scheduling staff edited 3 November 2022

['CBIOT_3METE_1', 'TIEDB_3', 'CMETE_1BIOT_3', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 25 November 2022

['CMETE_1', 'TIEDB_3', 'CBIOTBIOT_3', 'CTKEM_1', 'TIEDB_3', 'CTKEMMETE_1']

Scheduling staff edited 29 March at 08:07

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd85b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

['CMETE_1', 'CBIOT_3', 'CTKEM_1', 'TIEDB_3', 'CMETE_1']

Scheduling staff edited 31 March at 04:30

['CMETETKEM_1', 'CBIOT_3', 'CTKEM_1', 'TIEDBMETE_1', 'TIEDB_3', 'CBIOT_3']

Scheduling staff edited 14 April at 04:30

['CTKEM_1', 'CMETE_1BIOT_3', 'TIEDB_3', 'CBIOT_3METE_1']

Scheduling staff edited 21 April at 04:30

['CTKEM_1', 'CBIOT_3', 'TIEDB_3', 'CMETE_1TIEDB_3', 'CMETE_1', 'CTKEM_1', 'CBIOT_3']

Scheduling staff edited 28 April at 04:30

['TIEDB_3', 'CMETE_1BIOT_3', 'CTKEM_1', 'CBIOT_3METE_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2023-04-28 04:30

Tags: None so far.

Feedback News