Tentamen

Time: Monday 29 May 2023 at 08:00 - 12:00 2023-05-29T08:00:00 2023-05-29T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
VT 2023

Location: D32, Lindstedtsvägen, D34, Lindstedtsvägen, D35, Lindstedtsvägen, D41, Lindstedtsvägen, D42, Lindstedtsvägen

Activity: Examination

Student groups: CSAMH_2

Scheduling staff created event 1 November 2022
Scheduling staff edited 12 May at 14:05

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, 8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

Accessible to the whole world.

Last changed 2023-05-12 14:05

Tags: None so far.

Feedback News