Finns lösningsförslag till tentan som skrevs den 2 juni 2016 för programmet CDEPR i kursen SG1130 någonstans?