Kurs SG1130 Mekanik I för M och BD, 9 hp

Måndag 7 mars kl 10-12, Sal E3, Osquarsbacke 14, plan 5 (samma våning som Mekaniks expedition ligger på): Frågestund inför KS.

 

Torsdag 24 februari kl 8-10, gruppen i sal E35 (Göran Karlsson): Sprid ut er på grupperna i E31, E51 eller E52.