News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 8 October at 07:01

fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32cDigital

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 6 August at 11:23

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205Digital

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bbDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841bDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 26 June at 10:09

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 1 June at 07:51

Torisdag 38 september 2020 kl 130:00 - 152:00

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

Scheduling staff edited 26 June at 10:09

bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bbDigital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 1 June at 07:41

OnTisdag 215 september 2020 kl 10:00 - 12:00

bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bbc87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

Scheduling staff edited 26 June at 10:09

c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90Digital

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 1 June at 07:51

MånFredag 311 augustiseptember 2020 kl 103:00 - 125:00

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198

Scheduling staff edited 26 June at 10:09

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198Digital

 
Feedback News