Håkans lösningsförslag

Här finns Håkans lösningsförslag till övningarna (kommer komma upp ganska kontinuerligt):

Övning 1

Övning 2

Övning 3 Jag hann tyvärr inte med Ljusbom 2 på övningen, och Kirurgmikroskop är en extrauppgift som innehåller mycket bra saker som inte fanns med i "standarduppgifterna". Väl värd en genomräkning!

Övning 4

Övning 5

Övning 6

Övning 7 Jag hann inte med Ringladdning på övningen

Övning 8

Övning 9 Spole runt solen hör mer till Övning 10

Övning 10

Övning 11  Tenta 140603

De är handskrivna och därmed inte supersnygga, men ändå! Till största del läsbart (eller så är jag bara van med min handstil). Jag har också upptäckt att det ser bättre ut i till exempel Adobe Acrobat Reader än i vissa andra pdf-läsare (typ Firefox inbyggda preview). Frågor kan gärna mailas till hwennlof@kth.se.

Jag svarar så fort och bra jag kan!

Uppgiftslydelser finns här. De är dock i den "gamla" övningsordningen snarare än den för den här kursomgången, så vi går igenom dokumentet i ordningen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Dokumentet innehåller även många lösningar.

Här finns mitt teoridokument.
Ni har ju redan många bra teoridokument, men ändå! Det är alltid svårt att sluta pilla på sånt här, men jag har bestämt mig för att det är klart för den här gången, iallafall!

Som sagt, maila gärna frågor, jag svarar gärna så bra jag kan!

Lösningar på inkomna mailfrågor:

Uppgift B2, tenta 080519

Uppgift A1, tenta 120604

Uppgift B2, tenta 150602

Uppgift A2, tenta 150826

Uppgift A4, tenta 160824 Det rätta svaret är 242 mm, så som frågan är ställd. Avståndet mellan fokalplanen ges i facit (och jag kan tänka mig att det var det frågan var tänkt att gälla, för det kopplar bättre till den A4-variant som inte var för fysik, och vad vi gjort om huvudplan).

Lite snabbare lösningar (dvs inte lika detaljerade) på 150826 A3 och 130528 A4

En fråga på en tenta för en annan (liknande) kurs: CMATD 130520 Uppgift B1

Håkan Wennlöf created page 15 November 2016

Håkan Wennlöf tagged with Övningar and lösningsförslag. 15 November 2016

Håkan Wennlöf edited 2 March 2017

Här finns Håkans lösningsförslag till övningarna (kommer komma upp ganska kontinuerligt):

Övning 1

Övning 2

Övning 3 Jag hann tyvärr inte med Ljusbom 2 på övningen, och Kirurgmikroskop är en extrauppgift som innehåller mycket bra saker som inte fanns med i "standarduppgifterna". Väl värd en genomräkning!

Övning 4

Övning 5

Övning 6

Övning 7 Jag hann inte med Ringladdning på övningen

Övning 8

Övning 9 Spole runt solen hör mer till Övning 10

Övning 10

Övning 11  Tenta 140603

De är handskrivna och därmed inte supersnygga, men ändå! Till största del läsbart (eller så är jag bara van med min handstil). Jag har också upptäckt att det ser bättre ut i till exempel Adobe Acrobat Reader än i vissa andra pdf-läsare (typ Firefox inbyggda preview). Frågor kan gärna mailas till hwennlof@kth.se.

Jag svarar så fort och bra jag kan!

Uppgiftslydelser finns här. De är dock i den "gamla" övningsordningen snarare än den för den här kursomgången, så vi går igenom dokumentet i ordningen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Dokumentet innehåller även många lösningar.

Här har jag efinns mitt  teoridokument som är i stort sett klart. Mest lite estetiska grejer, I guess. Mitt namn behöver ju inte stå i varje hörn, till exempel... Och kanske nån mer bra tabell. Men men, huvuddelen är klar! Ni har ju redan många bra teoridokum.Ni har ju redan många bra teoridokument, men ändå! Det är alltid svårt att sluta pilla på sånt här, men jag har bestämt mig för att det är klart för den här gångent, men ändåiallafall!

Som sagt, maila gärna frågor, jag svarar gärna så bra jag kan!

Lösningar på inkomna mailfrågor:

Uppgift A1, tenta 120604

A4 på 160824: Jag lägger upp två sätt att lösa den imorgon förmiddag. Det rätta svaret är 242 mm, så som frågan är ställd. Avståndet mellan fokalplanen ges i facit (och jag kan tänka mig att det var det frågan var tänkt att gälla, för det kopplar bättre till den A4-variant som inte var för fysik, och vad vi gjort om huvudplan).¶

Lars Bergqvist put the page in the trash can. 30 October 2018

Dan Björkquist restored the page from the trash can. 27 November 2018

Feedback News