News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

April 2019
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 5 April 2019
Scheduling staff edited 29 May at 17:15

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
March 2019
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 25 March 2019

6df5baf5-d90f-42ba-b815-be5f8fb9f57a

Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 25 March 2019

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 25 March 2019

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 25 March 2019

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 25 March 2019

6df5baf5-d90f-42ba-b815-be5f8fb9f57a

Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 25 March 2019

6df5baf5-d90f-42ba-b815-be5f8fb9f57a

Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
November 2018
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
under
VT 2019 SAP
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 29 May at 15:23

['SK2512V1923', 'SK2512V1932', 'SK2512V191']

 
Feedback News