Föreläsning

Time: Thursday 5 December 2019 at 13:00 - 15:00 2019-12-05T13:00:00 2019-12-05T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2019

Location: FB52

Activity: Lecture

Teachers: Vladislav Korenivski (vk)

Student groups: TTFYM_TFYA_1, TTFYM_TFYA_2, TTFYM_TFYB_1, TTFYM_TFYB_2, TTFYM_TFYC_2, TTFYM_TFYD_2, TTFYM_TFYE_1, TTFYM_TFYE_2, TTFYM_TFYF_1, TTFYM_TFYG_1

Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 29 October 2019

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f588af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

Scheduling staff edited 29 May 2020

['TTFYM_TFYE_21', 'TTFYM_TFYEG_1', 'TTFYM_TFYAC_2', 'TTFYM_TFYAB_1', 'TTFYM_TFYBF_1', 'TTFYM_TFYBD_2', 'TTFYM_TFYG_1A_2', 'TTFYM_TFYF_1E_2', 'TTFYM_TFYCB_2', 'TTFYM_TFYD_2A_1']

Scheduling staff edited 16 November at 08:45

['TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYGF_1', 'TTFYM_TFYC_2B_1', 'TTFYM_TFYBE_1', 'TTFYM_TFYF_1E_2', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TTFYM_TFYEC_2', 'TTFYM_TFYB_2A_1', 'TTFYM_TFYA_1D_2']

Accessible to the whole world.

Last changed 2020-11-16 08:45

Tags: None so far.

Feedback News