Föreläsning

Time: Tuesday 27 October 2020 at 10:00 - 12:00 2020-10-27T10:00:00 2020-10-27T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2020

Location: FB55

Activity: Lecture

Teachers: Vladislav Korenivski (vk)

Student groups: TTFYM_TFYA_1, TTFYM_TFYA_2, TTFYM_TFYB_1, TTFYM_TFYB_2, TTFYM_TFYE_1, TTFYM_TFYE_2, TTFYM_TFYF_1, TTFYM_TFYF_2, TTFYM_TFYG_1, TTFYM_TFYG_2

Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TTFYM_TFYEF_2', 'TTFYM_TFYF_1', 'TTFYM_TFYG_1', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYF_1A_1', 'TTFYM_TFYG_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYB_2', 'TTFYM_TFYF_2', 'TTFYM_TFYAE_1']

Scheduling staff edited 16 November at 12:54

['TTFYM_TFYFA_2', 'TTFYM_TFYF_1G_2', 'TTFYM_TFYGB_1', 'TTFYM_TFYAE_1', 'TTFYM_TFYGE_2', 'TTFYM_TFYBG_1', 'TTFYM_TFYBF_2', 'TTFYM_TFYAB_2', 'TTFYM_TFYE_2A_1', 'TTFYM_TFYEF_1']

Accessible to the whole world.

Last changed 2020-11-16 12:54

Tags: None so far.

Feedback News