PHP

Det är relativt enkelt att skriva PHP-kod som implementerar CAS-protokollet men lämpligast är att använda phpCAS som finns t.ex paketerad för RedHat-baserade Linux distributioner som RHEL, Fedora, CentOS och kan installeras med yum. På andra system kan det bland annat installeras med pear eller manuellt, se installationsanvisningarna.

Nedan följer en enkel demo-kodsnutt som är en anpassning av exemplet i dokumentationen för KTH:s system:

<?php

//
// phpCAS simple client
//

// import phpCAS lib
include_once('CAS.php');

// initialize phpCAS
phpCAS::client(CAS_VERSION_2_0,'login.kth.se',443,'');

// Unless you properly set upp SSL-verification phpCAS::setNoCasServerValidation();

// If you want the redirect back from the login server to enter your application by some 
// specfic URL rather than just back to the current request URI, call setFixedCallbackURL.
// phpCAS::setFixedCallbackURL('http://myserver/my_entry_point.php');
// force CAS authentication
phpCAS::forceAuthentication();
// at this step, the user has been authenticated by the CAS server
// and the user's login name can be read with phpCAS::getUser().

// logout if desired
if (isset($_REQUEST['logout'])) {
phpCAS::logout();
}

// for this test, simply print that the authentication was successfull
?>
<html>
<head>
<title>phpCAS simple client</title>
</head>
<body>
<h1>Successfull Authentication!</h1>
<p>the user's login is <b><?php echo phpCAS::getUser(); ?></b>.</p>
<p>phpCAS version is <b><?php echo phpCAS::getVersion(); ?></b>.</p>
<p><a href="?logout=">Logout</a></p>
</body>
</html>

Feedback Nyheter