Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Plagiatkontroll

Alla examensarbetesrapporter ska plagiatgranskas.

Normalt sker detta genom att Slutversionen lämnas in via Kurswebben för resp. examensarbeteskurs: 

DA221XDA222XDA223XDA224XDA225XDA226X

Tänk på:

Alla citat ska anges inom citationstecken med en referens till källan.

Alla fakta, idéer etc. som inte är dina egna ska också ha referens.

Om din exjobbsuppgift ligger så nära någon annan exjobbares att något kapitel finns i båda rapporterna, måste ni båda tydligt ange det.

All övrig text ska vara skriven och formulerad av dig själv.

Inte enbart ren kopiering utan även omformuleringar och översättningar räknas som plagiat.

Läs också KTHs text om fusk och plagiering

Notera också att rapporten publiceras i DiVA och därför måste följa gällande lagar om upphovsrätt. Det betyder att bilder och figurer inte kan kopieras från andra arbeten (även med en referens) utan tillstånd från copyright-ägaren, eller om de omfattas av en licens som tillåter andra att använda dem, som Creative Commons.

Administrator Olov Engwall created page 25 August 2014

Administrator Olov Engwall changed the permissions 18 September 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av administratörer.