Examensarbete på avancerad nivå vid CSC

Anvisningarna på dessa sidor gäller för alla exjobb på 30hp som examineras av f.d. CSC.

Allmänt

Det finns en del KTH-gemensamma mål och regler för exjobb i KTHs regelverk:

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.661142!/riktlinje_examensarbetskurser_paborjat_efter_2015_07_01.pdf

Med de här sidorna vill vi försöka att ge dig en bild av vad vi ställer för krav och vad vi kan ge för stöd när du gör examensarbete vid CSC. Examensarbeten utförs alltid formellt vid skolan: du har en examinator och handledare vid skolan, skolan ställer krav på uppgiften, lösningsmetoder, rapportens innehåll och utformning och examensarbetet godkänns av skolan. Däremot kan uppgiften hämtas från en extern uppdragsgivare och då utförs det praktiska arbetet ofta där.

Du måste alltid kontakta exjobbskoordinatorn för ditt område och registrera ditt exjobb inan du påbörjar arbetet.

Vem som är exjobbskoordinator för ditt område listas under Kontakt.

Grupphandledning

Normalt tillämpas grupphandledning och fasta starttidpunkter. Exjobben startar vid 2-4 tillfällen varje år. De som startar exjobb bildar grupper om upp till 6 studenter och varje grupp får en handledare. Redan vid starten bestämmer man redovisningsdatum och gruppen följs sedan åt. Man har gemensamma handledningstillfällen, men enskilda handledningstillfällen förekommer också. Gruppmedlemmarna följer och bedömer varandras arbete och får ta emot konstruktiv kritik, som kan förbättra det egna arbetet. 

Det finns exjobb som inte lämpar sig för grupphandledning, t.ex. utlandsexjobb, men i övrigt ska grupphandledning användas.

Observera: Det går inte att komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få det godkänt som examensarbete.

Vidare läsning

Det finns flera bra böcker om hur man gör exjobb/uppsater/tekniska rapporter. Två sådana är ”Studera smart. Så lyckas du med uppsatser och rapporter.” (McMillan och Weyers, 2010) och "Metoder för teknologer - Examensarbete enligt 4-fasmodellen" av Pär Blomkvist och Anette Hallin (2014), Studentlitteratur.

Feedback News