Show version

Version created by Olov Engwall 2014-08-25 15:54

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Exjobb

Anvisningarna på dessa sidor gäller för alla exjobb på 30hp som examineras av CSC. Utöver dessa anvisningarna gäller särskilda praktiska regler för de olika exjobbsområdena, t.ex. hur man anmäler sig till exjobbspresentation. Dessa hittar du under de olika områdenas underkategorier i vänstermenyn.

Allmänt

Det finns en del KTH-gemensamma mål och regler för exjobb i KTHs regelverk:

Med de här sidorna vill vi försöka att ge dig en bild av vad vi ställer för krav och vad vi kan ge för stöd när du gör examensarbete vid CSC. Examensarbeten utförs alltid formellt vid skolan: du har en examinator och handledare vid skolan, skolan ställer krav på uppgiften, lösningsmetoder, rapportens innehåll och utformning och examensarbetet godkänns av skolan. Däremot kan uppgiften hämtas från en extern uppdragsgivare och då utförs det praktiska arbetet ofta där.

Du måste alltid kontakta exjobbskoordinatorn för ditt område och registrera ditt exjobb inan du påbörjar arbetet.

Vem som är exjobbskoordinator för ditt område framgår i kursernas sidor i menyn till vänster.

Normalt tillämpas grupphandledning och fasta starttidpunkter. 

Observera: Det går inte att komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få det godkänt som examensarbete.

Det finns flera bra böcker om hur man gör exjobb/uppsater/tekniska rapporter. En sådan är ”Studera smart. Så lyckas du med uppsatser och rapporter.” (McMillan och Weyers, 2010).

Feedback News