Changes between two versions

Changes in "Examensarbete på avancerad nivå vid CSC" between 2014-08-25 16:32 by Olov Engwall and 2014-09-18 08:37 by Olov Engwall.

Show < previous | next > change.

Exjobb

Anvisningarna på dessa sidor gäller för alla exjobb på 30hp som examineras av CSC. Utöver dessa anvisningarna gäller särskilda praktiska regler för de olika exjobbsområdena, t.ex. hur man anmäler sig till exjobbspresentation. Dessa hittar du under de olika områdenas underkategorier i vänstermenyn.

Allmänt Det finns en del KTH-gemensamma mål och regler för exjobb i KTHs regelverk:


* http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27205
Med de här sidorna vill vi försöka att ge dig en bild av vad vi ställer för krav och vad vi kan ge för stöd när du gör examensarbete vid CSC. Examensarbeten utförs alltid formellt vid skolan: du har en examinator och handledare vid skolan, skolan ställer krav på uppgiften, lösningsmetoder, rapportens innehåll och utformning och examensarbetet godkänns av skolan. Däremot kan uppgiften hämtas från en extern uppdragsgivare och då utförs det praktiska arbetet ofta där.

Du måste alltid kontakta exjobbskoordinatorn för ditt område och registrera ditt exjobb inan du påbörjar arbetet.

Vem som är exjobbskoordinator för ditt område framgår i kursernas sidor i menyn till vänster.

Normalt tillämpas grupphandledning och fasta starttidpunkter. Exjobben startar vid 3-4 tillfällen varje år. De som startar exjobb bildar grupper om max 5 studenter och varje grupp får en handledare. Redan vid starten spikar man också redovisningsdatum. Gruppen följs sedan åt. Man har gemensamma handledningstillfällen, men enskilda handledningstillfällen förekommer också. Gruppmedlemmarna följer varandras arbete, kritiserar det och får ta emot konstruktiv kritik.

Det finns exjobb som inte lämpar sig för grupphandledning, t.ex. utlandsexjobb, men i övrigt ska grupphandledning användas.

Observera: Det går inte att komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få det godkänt som examensarbete.

Det finns flera bra böcker om hur man gör exjobb/uppsater/tekniska rapporter. EnTvå sådana är ”Studera smart. Så lyckas du med uppsatser och rapporter.” (McMillan och Weyers, 2010) och "Metoder för teknologer - Examensarbete enligt 4-fasmodellen" av Pär Blomkvist och Anette Hallin (2014), Studentlitteratur.

Feedback News