Changes between two versions

Changes in "Examensarbete på avancerad nivå vid CSC" between 2014-03-07 11:07 by Kris Granholm and 2014-03-07 11:07 by Kris Granholm.

Show < previous | next > change.

Exjobb

Anvisningarna på dessa sidor gäller för alla exjobb på 30hp som examineras av CSC. Utöver de allmänna anvisningarna så gäller särskilda regler för de olika exjobbsämnena, t.ex. hur man anmäler sig till exjobbspresentation. Dessa hittar du under de olika kursernas underkategorier i vänstermenyn.

Med de här sidorna vill vi försöka att ge dig en bild av vad vi kan ge för stöd och vad vi ställer för krav när du gör examensarbete vid CSC. Examensarbeten utförs alltid formellt vid skolan: du har en handledare vid skolan, skolan ställer krav på uppgiften, lösningsmetoder, rapportens innehåll och utformning och examensarbetet godkänns av skolan. Däremot kan uppgiften hämtas från en extern uppdragsgivare och då utförs det praktiska arbetet ofta där.

Exjobbet utförs också inom ett visst ämne. Vid CSC finns flera exjobbsämnen, t.ex. datalogi, medieteknik och människa-datorinteraktion.

Du måste alltid kontakta exjobbskoordinatorn för ditt exjobbsämne och registrera ditt exjobb inan du påbörjar arbetet.

Vem som är exjobbskoordinator för ditt ämne framgår i kursernas sidor i menyn till vänster.

I vissa exjobbsämnen tillämpas grupphandledning och fasta starttidpunkter. Läs vad som gäller för ditt exjobbsämne på webben.

I de fall då enskild handledning tillämpas och du känner någon på CSC som du tror kan fungera som handledare för ditt tilltänkta examensarbete, kan du kontakta honom/henne direkt.Precis som för andra kurser gäller att du hos din studievägledning måste ansöka om att göra exjobb och att studievägledningen måste lägga in ditt exjobb i Ladok. Kurskoderna framgår av exjobbs-sidorna för respektive exjobbsämne. Exjobbs-koordinatorn för det ämne som du ska göra exjobb inom hjälper dig.

Det finns en del KTH-gemensamma mål och regler för exjobb i KTHs regelverk:


* http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27205
Utöver de KTH-gemensamma reglerna gäller regler för CSC-skolan och för de olika exjobbs-ämnena.

Observera: Det går inte att komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få det godkänt som examensarbete.

Det finns flera bra böcker om hur man gör exjobb/uppsater/tekniska rapporter. En sådan är ”Studera smart. Så lyckas du med uppsatser och rapporter.” (McMillan och Weyers, 2010).

Feedback News